Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, Μάης-Ιούνης '06

Ανατρεπτική πολιτιστική έκφραση, συλλογική ή ατομική, είναι η κουλτούρα που διαμορφώνεται μέσα στα κοινωνικά κινήματα και είναι αναπόσπαστο κομμάτι τους.
Αντικατοπτρίζει κοινωνικές αντιθέσεις και εκφράζει κοινωνικές, συλλογικές και ατομικές ανάγκες.

Ως τέτοια, είναι ενάντια στα επιβαλλόμενα πρότυπα ζωής και στην αλλοτρίωση της τέχνης η οποία έχει ως πρωτεύον σκοπό το κέρδος.

Είναι αδύνατον σε μια ταινία ντοκιμαντέρ λίγων ωρών να αποτυπωθεί ο πλούτος των συζητήσεων, δράσεων, προταγμάτων και γεγονότων ενός κινήματος, ενός διαφορετικού τρόπου ζωής στην καθημερινότητα."


Ντοκιμαντέρ που πραγματεύεται το φοιτητικό κίνημα του Μάη-Ιούνη 2006 και είναι μια ανεξάρτητη παραγωγή φοιτητών από τη Θεσσαλονίκη. Στο ντοκιμαντέρ, εμφανίζονται φοιτητές από διαφορετικές παρατάξεις και πολιτικούς χώρους που καταθέτουν τις απόψεις του γύρω από τα θέματα της παιδείας, της εργασίας, των κινητοποιήσεων, των πολιτικών ζυμώσεων στους χώρους των καταλήψεων και αρκετά άλλα.

Η παραγωγή έγινε από τον Ιούνιο μέχρι τον Οκτώβρη του 2006 | για επικοινωνία: mimoumilas@gmail.com

Συνολική διάρκεια: 4 ώρες και 10 λεπτά (!!!)

Δεν υπάρχουν σχόλια: